Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

Grote zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van de artikelen op deze website. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de (medische) wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen, enz.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Medicer© cq Educer©  niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Medische disclaimer

De inhoud van deze website en de artikelen en websites van zijn partners, inclusief alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal op deze website, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is NIET bedoeld om te worden gebruikt als vervanging voor professionele medische diagnose, advies of behandeling. Vraag ALTIJD het advies van een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener met alle vragen die u hebt met betrekking tot of over een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het inwinnen van medisch advies nooit uit vanwege iets dat u op deze website of een van onze partnerwebsites hebt gelezen.

Deze website onderschrijft of beveelt geen specifieke tests, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie aan die op deze website kan worden vermeld. Vertrouwen op informatie die wordt verstrekt door deze website, zijn werknemers of anderen die op deze website verschijnen, is uitsluitend op eigen risico.

Reactie-mogelijkheid

Alle uitingen die gebruikers via de website Medicer© cq Educer©  kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de interactieve delen van de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Indexering interactieve onderdelen door zoekmachines

Alle onderdelen van deze website inclusief de vragenrubriek en de lotgenotenrubriek, worden geïndexeerd door zoekmachines. Alle gegevens die door gebruikers van de interactieve onderdelen van de website op de website worden geplaatst, zijn dus per direct openbaar. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor schade, ongemak of privacy-verlies voortvloeiende uit de openbaring van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, persoonlijke omstandigheden en ziektebeelden volledig uit.

Links

Deze website bevat (mogelijk) links naar websites die door andere partijen dan Medicer© cq Educer© worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Medicer© cq Educer© heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Algemene aansprakelijkheid

Medicer cq Educer  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Medicer© cq Educer©  worden aangeboden.

Gebruik van de website

Medicer© cq Educer© behoudt zich het recht voor gebruikers van de interactieve onderdelen op de website te weren wanneer bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Hier gaat geen nadere waarschuwing aan vooraf.

Vertaalde pagina’s
De websites van Medicer© cq Educer© kunnen voor uw gemak vertaald met behulp van vertaalsoftware die mogelijk wordt gemaakt door services van derden, zoals Google Translate en GTranslate. Er zijn redelijke inspanningen geleverd om een nauwkeurige vertaling te leveren, maar geen enkele geautomatiseerde vertaling is perfect en is ook niet bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. Vertalingen worden geleverd als service aan gebruikers van de Medicer© cq Educer© website en worden geleverd “zoals ze zijn”. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van vertalingen gemaakt van Nederlands naar een andere taal. Sommige inhoud (zoals afbeeldingen, video’s, Flash, enz.) wordt mogelijk niet of niet correct vertaald vanwege de beperkingen van de vertaalsoftware.